Zrzeczenie sie

1. Warunki korzystania z serwisu

Poprzez dostęp do tej strony, zgadzasz się na niniejsze Warunki użytkowania strony internetowej, aby być ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami związanymi i zgadza się, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, zabrania się używania lub dostępu do tej strony. Materiały na tej stronie zawarte są chronione prawem autorskim i prawem znaków towarowych.

2. Użyj licencji

Udziela się zgody tymczasową kopię tych materiałów (informacji lub oprogramowania) na usunwirusa.virusremoval-tool.net na stronie internetowej do pobrania dla osobistego, niekomercyjnego oglądania tylko przejściowy. To jest udzielenie licencji, a nie przeniesienia własności, a na tej licencji nie może:

modyfikowanie lub kopiowanie materiałów;
Użyj materiałów w celach komercyjnych lub publicznych (komercyjny lub nie);
próbować dekompilować ani żadnego oprogramowania na usunwirusa.virusremoval-tool.net zawarte na stronie odwrotnej inżynierii;
Usuń żadnych praw autorskich lub innych praw własności notacji z materiałów; lub
przenieść do refleksji materiałów innej osobie lub materiałów na jakimkolwiek innym serwerze.
Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać rozwiązana przez usunwirusa.virusremoval-tool.net każdej chwili. Po zakończeniu oglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu niniejszej licencji, należy zniszczyć wszystkie pobrane materiały w posiadaniu czy. W formie elektronicznej lub drukowanej

3. Zastrzeżenie

Materiały na usunwirusa.virusremoval-tool.net być umieszczone na stronie internetowej, jak to jest. usunwirusa.virusremoval-tool.net nie daje żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, bez ograniczeń, dorozumianych gwarancji ani warunków, w tym przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw własności intelektualnej lub innego naruszenia praw. Ponadto musi usunwirusa.virusremoval-tool.net nie ponosi odpowiedzialności na tej stronie odnoszą się do dokładności, prawdopodobnych wyników, ani nie uzasadnia niezawodność wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej Internet lub w inny sposób związane z takimi materiałami lub na stronach internetowych lub do wykonania.

4. Ograniczenia

W żadnym wypadku usunwirusa.virusremoval-tool.net lub jej dostawców za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody za utratę danych lub zysków, lub ze względu na przerwy w działalności,) do korzystania z korzystania lub niemożności korzystania z materiałów na entfernenpcmalware. Strona internetowa com, nawet jeśli usunwirusa.virusremoval-tool.net lub usunwirusa.virusremoval-tool.net funkcjonariusz został umieszczony ustnie lub na piśmie o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponieważ niektóre stany nie zezwalają na ograniczenia domniemanych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody następcze lub losowe, ograniczenia te nie dotyczą ciebie.

5. Poprawki i Errata

Materiały, które mogą na usunwirusa.virusremoval-tool.net teren obejmuje technicznego, lub błędy typograficzne, fotograficzne. usunwirusa.virusremoval-tool.net nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały na swojej stronie internetowej są dokładne, kompletne i aktualne. usunwirusa.virusremoval-tool.net może wprowadzać zmiany do na swojej stronie internetowej w dowolnym czasie bez materiałów ogłoszeniowych. Nie usunwirusa.virusremoval-tool.net jednak nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

6. Linki

usunwirusa.virusremoval-tool.net nie dokonała przeglądu wszystkich miejsc związanych z jego strony internetowej i nie ponosi odpowiedzialności za treść połączonej strony internetowej. Umieszczenie jakiegokolwiek łącza nie oznacza poparcia przez usunwirusa.virusremoval-tool.net miejscu. Jakiekolwiek użycie tych stronach jest Usera € ™ s własne ryzyko.

7. Zasady i warunki zmian

Może usunwirusa.virusremoval-tool.net zmienić te warunki swojej stronie w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Korzystając z tej strony, zgadzasz się na przestrzeganie aktualnej wersji niniejszych warunków użytkowania.

8. Prawo Rada

Wszelkie roszczenia dotyczące usunwirusa.virusremoval-tool.net strony internetowej podlega prawom stanu Delhi, Indie, regulowanych, bez względu na ich sprzeczność z przepisami prawa.